top of page
ข่าวประชาสัมพันธ์
C5OICav.png
ปัจฉิม.jpg

อาทิตย์ที่ 23 นี้เรามีนัดกัน!!

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี เทียบโอน

ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

พร้อมร่วมฟังแนวคิดดีๆ จากวิทยากรคนพิเศษ คุณภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา (พี่อุล) หรือ "อุล ตลก 6 ฉาก"

ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

-x- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-878-5000

กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้​ หมวด วิชาศึกษาทั่วไป​ ภาคการศึกษา 1/2563

เกณฑ์การสอบเทียบโอนความรู้ หมวด วิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่​ 1/2563

ตารางสอบเทียบโอนความรู้ ภาคเรียนที่​ 1/2563

POWERPNT_GxNe9V4LU7.png
POWERPNT_Jp7VT9L002.png
POWERPNT_oG2TbBmbrL.png
POWERPNT_899YviaMqm.png
POWERPNT_rU5ioc59Hv.png
POWERPNT_qC2xFBqNek.png
bottom of page